+38 048 71-79-872
ozoneinfo@yahoo.com

Автор: admin

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація озонотерапевтів та виробників медичного обладнання"

ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

 Профилактика перинатальной патологии у беременных с синдромом плацентарной недостаточности инфекционного генеза. Костарева Л.П.    Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01  – акушерство и гинекология.  –  Одесский государственный медицинский университет МЗ Украины, Одесса, 2006.  Диссертация посвящена решению актуального вопроса современного акушерства и гинекологии  – повышению эффективности профилактики перинатальной патологии у беременных с…
Read more

Влив озонотерапії та низькочастотної магнітотерапії

Влив озонотерапії та низькочастотної магнітотерапії на структурні показники артерій у хворих похилого віку з ізольованою систолчною артеріальною гіпертензією О.О. Якиминко, В.В. Клочко, Л.Н. Єфременкова Медична гідрологія та реабілітація. — 2007. — Т. 5, № 3. — С. 32-37. Цель исследования: изучение влияния озонотерапии и низкочастотной магнитотерапии на структурные показатели общих сонных артерий у больных пожилого…
Read more

ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЛАЗМОВОГО І ЛОКАЛЬНОГО ПРОТЕОЛІЗУ У ЖІНОК ПІСЛЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

  С.П.Польова, О.М.Ротар Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. – доц. С.П.Польова) Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці   ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЛАЗМЕННОГО И ЛОКАЛЬНОГО ПРОТЕОЛИЗА У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МАЛОИН ВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. У женщин с хроническим воспалением гениталий протеолитическая активность плазмы крови возрастает за счет…
Read more

ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

С.П.Польова, О.М.Ротар Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. –доц. С.П.Польова) Буковинського державного медичного університету ПРИМЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. Показано положительное влияние озонотерапии на интенсивность плазменного и локального фибринолиза у женщин с хроническими воспалительными процессами внутренних половых органов. Выявлено, что высокая ферментативная фибролитическая активность,…
Read more