+38 048 71-79-872
ozoneinfo@yahoo.com

Лечение гнойно-некротических поражений стопы у больных сахарным диабетом с использованием озонотерапии

Лечение гнойно-некротических поражений стопы у больных сахарным диабетом с использованием озонотерапии

Ю.С.Царюк
Базовый военный госпиталь, г.Черновцы.

На підставі аналізу клінічних спостере- жень застосування регіонарної пролонгованої внутріш- ньоартеріальної озонотерапії в 105 пацієнтів із «синдромом стопи діабетика» підтверджені позитивні клінічні наслідки застосування цього методу лікування при ішемічно-гангренозній формі перебігу захворюван- ня. Визначена тенденція до зниження рівня гіпергліке- мії в пацієнтів основної групи порівняно з контроль- ною, де лікування проводилося традиційним способом. Виконане дослідження ультраструктурних змін ранових макрофагів у вогнищі запального процесу, підтвердило стимулювальний вплив озонотерапії на функціональну активність цих клітин. При застосуванні цього методу лікування, доведена позитивна регуляція місцевого гомеостазу на завершенні запальної (ексудативної) фази ранового процесу.

Полный текст статьи (Укр.)>>>